WOMAN                                                                                                                   short hair / long hair

             students and seniors sale 10% for all services

Blow-dry

350 Kč / 450 Kč

Cut, blow-dry

480 Kč / 680 Kč

Color/rinse, blow-dry

1290 Kč / 1690 Kč

Color/rinse, haircut, blow-dry

1590 Kč / 1990 Kč

Highlights, blow-dry

1490Kč / 1890 Kč

Highlights, haircut, blow-dry

1690 Kč /2090Kč

Hightlights, color/rinse, blow-dry

1850 Kč / 2250 Kč

Hightlights, color/rinse, haircut, blow-dry

1950 Kč / 2350 Kč

Tinting

300Kč-900 Kč

Balayage, blow-dry

1600Kč/2100Kč

Balayage, cut, blow-dry

1800Kč/2300Kč

Airtouch

3100Kč/3500 Kč

Bleaching  

from 1500 Kč

Regenerations pack

350Kč

Hairstyles for high class events

600 Kč -2000 Kč

OLAPLEX

od 600 Kč 

express waves 

200-500 Kč

Trim bangs

50-100 Kč

Hair extensions

70 Kč/lock of hairMEN


Wash, cut, blow-dry, styling

280 Kč

Trim beard

150 Kč

Naturally tinting hair 

580 Kč

Hair coloring/highlights

680 Kč